NEMOCNICE SUŠICE : V SUŠICKÉ NEMOCNICI ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA AKUTNÍ CHIRURGIE

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

V sušické nemocnici zůstává zachována akutní chirurgie

 

Chirurgické oddělení sušické nemocnice pokračuje v režimu akutní péče. Zdravotní péče je zajištěna v rozsahu na jaký byli pacienti zvyklí. Část oddělení se bude specializovat na plánované operace menších výkonů.

Klíčovým oborem sušické nemocnice zůstává chirurgie, ta je díky poloze nemocnice a rekreačnímu charakteru spádové oblasti zdejším důležitým oborem. Oddělení chirurgie sušické nemocnice dále pokračuje v režimu akutní lůžkové péče, pacienti mají zajištěnu zdravotní péči v plném rozsahu, tak jak byli zvyklí. Zastupujícím primářem oddělení zůstává do konce června tohoto roku MUDr. Jiří Šedivý. Vedle toho se bude část oddělení specializovat a rozvíjet v závislosti na plánované operativě menších výkonů, které se odborně říká elektivní chirurgie. Jedná se o moderní chirurgický obor, co se výkonů týká, zahrnuje například operace žlučníku, křečových žil, operace kýly a hemoroidů. Šéfem tohoto oddělení je MUDr. Vojtěch Černý.

 

Vzniklá situace je pro nás z důvodu personálního podstavu na chirurgickém oddělení velmi složitá a komplikovaná. Rádi bychom poděkovali všem lékařům a zdravotnímu personálu nemocnice za vstřícný přístup k řešení stávající situace. Vedení nemocnice intenzivně jedná o vhodném doplnění týmu lékařů i zdravotnického personálu. Jsme rádi, že můžeme pacientům zajistit péči v režimu, na který byli zvyklí. Pevně věříme, že i přes vzniklou situaci si k nám pacienti cestu najdou a budeme pro ně první volbou při akutním zdravotním problému,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek. Vedení nemocnice aktuálně hledá dlouhodobé řešení, které by pevně stabilizovalo oddělení chirurgie a vyhovovalo jak pacientům, tak i zaměstnancům nemocnice.

 

Sušická nemocnice má dlouhou historii, která sahá až do 19. století a poskytuje pacientům komplexní péči v mnoha oborech. Mezi ty hlavní patří interní oddělení, které se věnuje poskytování ambulantní a lůžkové péče v širokém spektru oboru vnitřního lékařství. Kromě všeobecné interny tu pečují o nemocné s chorobami z oblasti kardiologie, diabetologie a metabolických poruch, nefrologie a pneumologie. Intenzivně je rozvíjena gastroenterologie s velmi vyhledávanou endoskopickou ambulancí. V případě závažnějších stavů interní povahy jsou nemocní léčeni na víceoborové jednotce intenzivní péče. Mezi další obory poskytované péče v sušické nemocnici dále patří gynekologie, dětské oddělení, následná péče a sociální lůžka a rehabilitace.

 

Nemocnice Sušice poskytuje péči v plném rozsahu a nabízí pacientům komplexní péči. Cílem vedení sušické nemocnice zůstává poskytnutí občanům regionu kvalitní služby a být pro ně první volbou při řešení jejich zdravotního problému.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ