NEMOCNICE SUŠICE : SUŠICKÁ NEMOCNICE NOVĚ OTEVŘE PSYCHIATRICKOU AMBULANCI

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Sušická nemocnice nově otevře psychiatrickou ambulanci

Od 1.září bude v sušické nemocnici v provozu psychiatrická ambulance., ve které bude ordinovat MUDr. Eva Jílková. Pro sušickou nemocnici je ordinace s tímto profesním zaměřením novinkou. Ambulance bude mít otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00. Zájemci o návštěvu se mohou objednávat již nyní na telefonním čísle: 734 792 285. MUDr. Eva Jílková má momentálně dva dny v týdnu ordinuje v plzeňské ordinaci, předtím 11 let pracovala na Psychiatrickém oddělení Klatovské nemocnice.

 

Do nově otevřené ordinace mohou docházet pacienti s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz. „Například s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, s psychotickým onemocněním,
organickým postižením mozku, včetně pacientů s poruchami paměti, dále pacienti závislí na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech, osobnostní problematikou. Nabízíme také možnost využít krizové intervence
,“ vysvětluje Eva Jílková. Ta promovala na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006, od začátku své profesní dráhy se věnuje psychiatrii. Pro tento obor se rozhodla již ve čtvrtém ročníku studia medicíny.

 

Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice, kde již nyní funguje ORL ordinace a pracuje zde logoped. Vedení sušické nemocnice plánuje, že během tohoto a příštího roku otevře v této budově ještě další ambulance.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ