NEMOCNICE SUŠICE : LÉKAŘI ZE SUŠICKÉ NEMOCNICE SE SEŠLI SE SVÝMI KOLEGY Z AMBULANCÍ

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Lékaři ze sušické nemocnice se sešli se svými kolegy z ambulancí

 Informovat se navzájem o plánech na další rok a vyslechnout si zajímavou odbornou přednášku – to bylo tématem předvánočního setkání lékařů ze sušické nemocnice a jejich kolegů z regionálních ambulancí, se kterými toto zdravotnické zařízení spolupracuje.

 

Vzdělávací akci na vysoké odborné úrovni nemocnice pořádala společně s Českou lékařskou komorou a zúčastnění lékaři zároveň získali kredity do systému celoživotního vzdělávání.

 

Ujasnili jsme si také některé parametry při laboratorním vyšetření ledvinných funkcí, tak abychom sledovali nejnovější odborná doporučení“ uvedla RNDr. Eva Fedorová, primářka Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Sušice. Ta pořádá tuto akci, o kterou je k každoročně mezi zdravotnotníky velký zájem, již tradičně.

 

Těší mě, že poskytuje prostor nejen pro odborné konzultace, ale i pro přátelskou kolegiální diskuzi v příjemném adventním čase, který k podobným setkáním přímo vybízí. Domnívám se, že dobrá komunikace lékaře v ambulantním terénu a v nemocnici je základem úspěchu diagnostického i léčebného procesu, a tak akce nakonec přinese profit i našim pacientům,“ doplnila s tím, že ji vnímá i jako příležitost k poděkování lékařům a sestřičkám, kteří s laboratoří spolupracují.

 

 

Akce se zúčastnil i lékařský náměstek Nemocnice Sušice MUDr. Ondřej Beneš, který vede interní oddělení nemocnice od letošního léta. „Byl jsem rád, že jsem se mohl osobně představit praktickým lékařům ze Sušice a okolí a mohli jsme osobně diskutovat naši další spolupráci,“ uvedl Beneš.

 

Odborným garantem byl MUDr. František Musil, který je zároveň předsedou Okresního sdružení České lékařské komory Klatovy. „Vítám každou odbornou akci v našem regionu, která vždy přináší nejen nové medicínské poznatky, ale i příležitost ke společnému setkávání nemocničních i ambulantních lékařů,“ uvedl Musil.

 

Odborným tématem byla tentokrát „Klasifikace poruch funkce ledvin, spolupráce praktického lékaře a lékařů jiných odborností s nefrologem“, přednášejícím zkušený nefrolog MUDr. Lukáš Svoboda, vedoucí lékař Dialyzačního centra Nemocnice Na Homolce, který má svou ordinaci také v Klatovech.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ