NEMOCNICE SUŠICE : SUŠICKÁ NEMOCNICE ZAKLÁDÁ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Sušická nemocnice zakládá dobrovolnické centrum

Nemocnice Sušice – hledá dobrovolníky, jenž by pomáhali zdejším pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně upoutáni na lůžku, jsou při vědomí, ale mají poruchu řeči. Jedná se například o pacienty po mozkových příhodách. Tito lidé potřebují rozmluvit, ale chybí jim společnost, kterou by mohl nabídnout nezištný dobrovolník a zdravotní sestry nemají na souvislou přítomnost u jednoho lůžka čas. „Dříve u nás dobrovolnické centrum fungovalo. Nyní bychom chtěli na jeho činnost navázat. Pro naše pacienty by taková pomoc představovala velký přínos,“ uvedla Martina Kolářová, hlavní sestra Nemocnice Sušice.

Pacienti mají v Sušici příkladnou péči, zájem sester o ně je profesionální. Přesto nemohou věnovat dostatek času osobním rozhovorům, které ale mohou zlepšit nejen psychický stav pacienta. Přesně o to se ale mohou postarat dobrovolníci. Ti mohou pacientům například předčítat. „Dobrovolníci budou navštěvovat pacienty, se kterými naváží kontakt a bude se mezi nimi vyvíjet vztah, který je klíčový pro obě strany. Jedná se o formu terapie, kdy nemocný uleví své mysli a může se aspoň částečně věnovat aktivitám, které ho zabaví a podpoří jeho návrat do života, jaký vedl před úrazem nebo onemocněním. Naopak dobrovolník zaplní svůj volný čas aktivitou, která zanechává viditelné výsledky,“ vysvětlila primářka oddělení následné péče nemocnice Sušice Petra Maříková. V nemocnici již téměř 10 let pomáhají kapucínští mniši, vedle návštěvy nemocných u lůžka také celebrují bohoslužby v nemocniční kapli svaté Anežky.

 

Jednou z prvních sušických dobrovolnic je Vlasta Faustová z Hrádku u Sušice. „Dříve jsem pracovala s dětmi, po vleklých zdravotních problémech jsem toho musela zanechat. Cítila jsem i potřebu začít v nemocnici pracovat, ale můj fyzický stav nezvládne plnou pracovní zátěž, toto pro mě bude ideální možnost pomoci,“ uvedla Faustová.

Pokud by Vás taková činnost naplňovala kontaktujte prosím hlavní sestru Nemocnice Sušice Martinu Kolářovou, 777 113 975 nebo kolarova@nemocnice-susice.cz, budeme moc rádi!

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ