NEMOCNICE SUŠICE : SPRÁVNÍ RADA HLEDÁ ŘEDITELE NEMOCNICE SUŠICE O. P. S.

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Správní rada hledá ředitele Nemocnice Sušice o. p. s.

 

Dosavadní ředitel Nemocnice Sušice o. p. s.  Ing. Vladimír Sloup ukončil v květnu na svou žádost  působení ve společnosti. Důvodem  ukončení výkonu funkce je pracovní vytížení ve více než sto kilometrů vzdáleném pracovišti, které  mu znemožňuje  věnovat plně se současnému dění  ve společnosti a vztahům, v nichž figuruje. 

Správní rada nyní aktuálně hledá ředitele obecně prospěšné společnosti:

 

Správní rada Nemocnice Sušice o. p. s.,  Pod Nemocnicí 116, Sušice III, 342 01 Sušice 

vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení místa ředitele Nemocnice Sušice o. p. s. 

 

Požadavky na uchazeče:

- VŠ vzdělání

- komunikační, manažerské, řídící a organizační schopnosti

VÝHODOU:

- znalosti a zkušenosti s řízením zdravotnického zařízení, zkušenosti v jednání se zdravotními pojišťovnami  včetně znalosti úhrad zdravotní péče

- znalost  principů  řízení o. p. s.

 

Úkoly ředitele o. p. s.:

- řízení organizace, správa jejího majetku

- koordinace činností a vztahů  mezi zakladatelem organizace, organizací a poskytovatelem / poskytovateli zdravotnické péče v Sušici

 

Přihláška  bude obsahovat:

- jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, podpis

- kopie dokladů o dosaženém vzdělání

- strukturovaný profesní životopis

- výpis z RT ne starší než 3 měsíce

- souhlas se zpracováním a  uchováním osobních údajů v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Kontaktní osoba pro další informace: A. Staňková, tel. 724 951 595.

 

Písemné přihlášky  je možno zasílat  v obálce označené „VŘ ředitel o. p. s. - NEOTEVÍRAT“ na adresu Nemocnice Sušice o. p. s. (sekretariát) do 12.00 hodin dne 7. června 2018.

 

Správní rada si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců, nebo výběrové řízení kdykoliv zrušit,  a to i bez udání důvodů. 

 

V Sušici 23. 5. 2018     Za Nemocnici Sušice o. p. s.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ