NEMOCNICE SUŠICE : INTERNA

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Interna
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Interna

      

Přednosta:

MUDr. Martin Straka

Sekretariát:

Ludmila Beránková

Staniční sestra:

Jiřina Pohořalová

 

Oddělení se věnuje poskytování ambulantní a lůžkové péče v širokém spektru oboru vnitřního lékařství. Kromě všeobecné interny pečujeme o nemocné s chorobami z oblasti kardiologie, diabetologie a metabolických poruch, nefrologie a pneumologie. Ve spolupráci s ambulantními specialisty z okolí jsou u nás léčeni i pacienti s chorobami endokrinologickými nebo se základními poruchami kostního metabolismu. Intenzivně je rozvíjena gastroenterologie s velmi vyhledávanou endoskopickou ambulancí. Ročně se zde provede přes 600 endoskopických vyšetření žaludku (gastroskopie) a stejný počet endoskopických vyšetření tlustého střeva a konečníku (kolonoskopie).

V případě závažnějších stavů interní povahy jsou nemocní léčeni na víceoborové jednotce intenzivní péče.

Oddělení má 2-3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím , i zde je možnost nabídky pokoje nadstandardního charakteru. Moderní lůžka pro pacienty jsou z větší části elektricky polohovatelná.     

Věříme, že sympatické prostředí společně s úsilím zaměstnanců oddělení je zárukou příjemné atmosféry, která povede ke spokojenosti všech pacientů.  

Z kardiologických metod se kromě běžné registrace EKG křivky (elektrokardiografie) provádí také 24-hodinové monitorování EKG. Vysoce kvalitní technika v rukou erudovaných lékařů umožňuje provádění echokardiografického vyšetření (ultrazvukové vyšetření srdce).

Ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením se provádí ultrazvukové vyšetření tepen a žil, štítné žlázy a orgánů dutiny břišní či vyšetření pohrudničních dutin. Pacienti s některými poruchami srdečního rytmu jsou směřováni na víceoborovou JIP k provedení tzv.elektrické kardioverze v krátké narkóze.

Pacienti vyžadující specializované diagnostické a léčebné postupy jsou předáváni na vyšší klinická pracoviště, se kterými úzce spolupracujeme (nejčastěji ve FN Plzeň). Je nastavena úzká spolupráce s invazivní kardiologií I.interní kliniky FN Plzeň, a to zejména v oblasti doléčování nemocných po revaskularizačních zákrocích na srdci.

Vážená paní, vážený pane,

 vítejte v Nemocnici Sušice. Každá hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je pro pacienta vždy intenzivním zásahem do obvyklého životního rytmu. Celý zdravotnický tým naší nemocnice (lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci) udělá maximum, aby Vám byla poskytnuta kvalitní zdravotní péče i nezdravotnické služby na profesionální úrovni.

Na tomto místě jsme pro Vás připravili souhrn základních informací, které Vám pomohou s odpovědí na otázky týkající se hospitalizace v naší nemocnici.

Před přijetím do nemocnice se řiďte pokyny Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře. V dohodnutou dobu se dostavte na ambulanci, kde jste byl/a/ k přijetí objednán/a/ nebo podle pokynů přímo na lůžkové oddělení.

Co si vzít s sebou do nemocnice?

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • doporučení k přijetí a výsledky Vašich vyšetření
  • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
  • hygienické potřeby, papírové kapesníky, event. plenkové kalhotky 
  • osobní potřeby
  • chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
  • přezůvky
  • léky, které pravidelně užíváte
  • kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza)

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ