NEMOCNICE SUŠICE : GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Ambulance > Gynekologická
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Gynekologická ambulance

Lékaři:MUDr. Petr Kyrál
 MUDr. Lukáš StrakaPoskytujeme komplexní služby v oblasti ambulantní gynekologie, včetně porady pro těhotné. Ambulantní péče je poskytována v plném rozsahu, jak ve smyslu léčebném, tak i preventivním.

Preventivní prohlídky by ženy měly v ideálním případě absolvovat min. 1x ročně. Součástí prohlídky je odběr onkologické cytologie (stěr z děložního čípku) k včasnému odhalení přednádorových stádií. Tímto je umožněna včasná diagnostika a hlavně léčba těchto stavů. Prohlídka sestává z vyšetření poševními zrcadly a tzv. kolposkopií (mikroskopie děložního čípku). Zároveň je pohmatově vyšetřena malá pánev.

Dále je poskytována péče dispenzární. Spočívá v pravidelných prohlídkách žen, u kterých již bylo diagnostikováno konkrétní onemocnění nebo které užívají určité léky (cysty vaječníků, děložní myomy, nezhoubná onemocnění děložního čípku, ženy užívající antikoncepci – hormonální či nitroděložní, ženy užívající hormonální substituční léčbu).

Ostatní péče se věnuje akutním obtížím, jako je např. bolest, „výtok“, gynekologické krvácení.

V případě potřeby je zajištěna návaznost na gynekologický stacionář, vč. operačního řešení.

Poradna pro těhotné nabízí diagnostiku těhotenství, pravidelné těhotenské prohlídky, biochemický screening k odhalení jak skrytých onemocnění těhotných, tak k prenatálnímu zjištění vrozených vývojových vad plodu.

 Ambulance poskytuje ošetření v příjemném prostředí a je vybavena moderní technikou. Ke gynekologickému vyšetření jsou k dispozici jednorázová gynekologická plastová zrcadla.

Ordinační hodiny:

Po

7.30 – 12.00

14.00 – 15.00

Út

7.30 – 12.00 jen akutní případy, 

7.00 - 8.00 odběry krve 

12.30 – 15.00

                                

St

7.30 – 12.00

12.30 – 15.00

Čt

7.30 – 12.00

12.30 – 15.00

ordinace Hartmanice 7.00 – 10.00

ordinace Žichovice

11.00 - 14.00 

           

 

Telefon: 376 530 160


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ