NEMOCNICE SUŠICE : REHABILITACE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Ambulance > Rehabilitace
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Rehabilitace

Lékař:  MUDr. Lubor Janeček
Lékař: MUDr. Roman Návrat 
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Petra Párecká

Pracovní doba monoblok:
Po   7.00 15.30 
Út  7.00 16.30 
St  7.00 15.30
Čt   7.00 15.30 
Pá   7.00 14.30

Pracovní doba pavilon:   

Po   7.00 15.30 
Út  7.00 15.30 
St   7.00 16.30 
Čt   7.00 15.30 
Pá   7.00 14.30 

 

Ordinace lékařů: 
 MUDr. R. Návrat   

úterý

 7:00–15:30

 MUDr. L. Janeček

pondělí

13:30–17:00

Poskytovaná péče:

Ambulance rehabilitace je zaměřena na léčbu poruch pohybového aparátu – stavy po úrazech a operacích, neurologické komplikace, akutní a chronické bolesti páteře a kloubů, vadné držení těla (skoliózy) u dětí. V rámci jednotlivých léčebných procedur jsou využívány přístroje z oblasti elektroléčby a vodoléčby, přístroje na aktivní a pasivní cvičení.

Na našem oddělení provádíme:

Po doporučení praktickým nebo odborným lékařem a následném vyšetření rehabilitačním lékařem:

 • kineziologický rozbor
 • pasivní cvičení - motodlaha na kyčelní a kolenní kloub, motodlaha na rameno
  • mobilizace, techniky měkkých tkání, reflexní terapii
 • aktivní cvičení
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • cvičení na TherapiMasteru
 • nácvik lokomoce, chůze, rotoped
 • cvičení na velkém míči a nestabilních plochách - senzomotorika
 • cvičení při vadném držení těla, skoliózách
 • dechová cvičení
 • cvičení dle Ludmily Mojžíšové: terapie funkční ženské sterility - metoda první volby při léčbě poruch plodnosti, doporučována ženám před tzv. umělým oplodněním. Obsahuje cviky posilovací, relaxační, mobilizační a tím ovlivňuje svalové napětí. Další indikace – dysmenorea, inkontinence, bolesti zad, funkční vertebrogenní potíže, skoliózy a vadné držení těla.
 • manuální a přístrojovou lymfodrenáž - na doporučení praktického nebo odborného lékaře (chirurg, cévní, onkolog) je možné se objednat k vyšetření lymfologem –  MUDr. R. Návrat. Lymfodrenáře jsou prováděny v přízemí budovy Pavilon.
 • vodoléčbu – ruční a nožní vířivka, perličková masáž, hydrogalvanická lázeň
 • elektroléčbu – ultrazvuk, magnet, VAS 07, parafín, diadynamické proudy, TENS, elektrostimulaci a jiné elektroléčebné programy
 • přístrojovou trakci krční a bederní páteře
 • Vojtova metoda pro děti i dospělé - tato metoda představuje terapii, která tvoří součást moderních léčebných postupů v ortopedii, neurologii a dětském lékařství. Jde o diagnostický a terapeutický přístup, který lze využít:
  - u centrálních kooridnačních poruch kojeneckého věku, dětské mozkové obrny
  - u vrozených vývojových vad dolních končetin
  - u cerebrálních i periferních paréz
  - u chorob páteře, funkční omezení páteře
 • ACT - Vzpěrným cvičením ACT se dosahuje napřímení páteře, které je základem pro správnou funkci celého pohybového systému. Využívají se  dynamické přechody, strečinkové a automobilizační pohybové vzory a pomůcky, které mohou zajistit zvýšení koordinace, kondice a stabilizace segmentů páteře a končetin.
 • DNS - Zakladatelem tohoto konceptu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. - přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha.  
  Tento koncept je založen na principech vývojové kineziologie a využívá pak těchto poznatků při cvičení ve vývojových řadách. Jde o diagnostický a terapeutický koncept, který se v současnosti široce využívá hlavně hlavně ve fyzioterapii. Globální hodnocení motoriky je v DNS využíváno jako vodítko v diagnostice poruch pohybového systému. Pomocí technik DNS se dá ovlivnit funkce svalů v jejich posturálně lokomoční funkci. U řady našich pacientů dochází k přetížení měkkých tkání a skeletu, aby nedocházelo k poškození pohybového aparátu, musí CNS a vazivový aparát zajistit zpevnění jednotlivých segmentů v centrovaném postavení kloubů, v tzv. neutrální poloze. Nutným předpokladem je rovnováha mezi svaly v celém biomechanickém řetězci.
 • ERGOTERAPIE je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné..

Fyzioterapeuti a ergoterapeut docházejí na jednotlivá lůžková oddělení nemocnice, kde kromě provádění individuální rehabilitace mají k dispozici dva MOTOmedy – rotoped pro ležící pacienty a jako novinku motodlahu ATROMOT, vhodnou pro pacienty po úrazech, neurologických příhodách a operacích kyčelních a kolenních kloubů pro trénink pasivní hybnosti dolních končetin.

Nadstandardní péče

 • parafínový zábal na ruce 
 • cvičení kojenců
 • kineziotaping
 • vodoléčba

Objednávky na rehabilitaci – na tel. 376 530 240 (RHB monoblok), 376 530 267 ( RHB Pavilon ), lymfodrenáže na tel. 376 530 263 nebo osobně na ambulancích.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ