NEMOCNICE SUŠICE : AKTUALITY

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Aktuality
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Aktuality

Nemocnice Sušice – hledá dobrovolníky, jenž by pomáhali zdejším pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně upoutáni na lůžku, jsou při vědomí, ale mají poruchu řeči. Jedná se například o pacienty po mozkových příhodách.
O pacienty v sušické nemocnici se tak lékaři postarají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Policie Modrava – seriál TV Nova, 2.řada 4.a 5. díl. Sledovanost v průměru přesahuje 1.600.000 diváků. Místo děje: Nemocnice Sušice.
Meziroční nárůst o více než sto pacientů evidují lékaři na Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Sušice. Zatímco loni se tu v období od ledna do konce července postupně léčilo 275 pacientů, letos to bylo 378 lidí.
V sušické nemocnici se od září nově otevře psychiatrická ambulance. Ordinovat zde bude MUDr. Eva Jílková, atestovaná lékařka, která má 11 letou praxi v Klatovské nemocnici. Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice. V následujících měsících zde budou vznikat další ambulance lékařů-specialistů.
Režisér Tomáš Bařina natáčel v sušické nemocnici svůj seriálový debut s názvem Vzteklina. Točilo se za plného provozu nemocnice, režisér si pochvaloval spolupráci se zdravotnickým personálem i místními lidmi. Na nemocničních chodbách odříkávaly své dialogy české herecké hvězdy jako je například Kryštof Hádek nebo Filip Čapka.
Sušická nemocnice se nově připojila k bezbariérovým zdravotnickým zařízením, které nabízejí pacientům možnost využít službu Tichá linka. Ta slouží neslyšícím pacientům k tomu aby lépe porozuměli svým lékařům. Akce byla iniciativou zdejší zdravotní sestry Martiny Denkové.
Manažerka Tichého světa pro Plzeňský kraj Mgr. Olga Blahovcová, hlavní sestra Mgr. Martina Kolářová a zdravotní asistentka Martina Denková pořádají seminář na téma: KOMUNIKACE ZDRAVOTNÍKA A NESLYŠÍCÍHO ČLOVĚKA, 6. dubna 2017 od 10:00 do 12:00, ve školící místnosti Nemocnice Sušice.
Pomocí originálních hraček zpříjemňují lékaři nemocným dětem pobyt v sušické nemocnici. Na hračky si mohou děti v nemocnici malovat, pak si je odnesou domů. Zadarmo je do nemocnice dodává řezbář Karel Tittl z Velhrartic, který je na Šumavě známý výrobou betlémů.
Nemocnice Sušice se stala součástí mezinárodní sítě nemocnic společnosti Penta. Penta provozuje ve střední Evropě více jak 25 nemocnic a více než 40 poliklinik a patří k největším soukromým poskytovatelům zdravotní péče.
V sušické nemocnici si při obecně prospěšných pracích odpykávají odsouzení své tresty. Vedení nemocnice je s některými spokojené, pokud se uvolní místa, tak je chce zaměstnat. Část odsouzených svou povinnost neplnila a musela odejít.
O aktivitách kapucínských mnichů v Nemocnici Sušice, kdy zde každý týden celebrují bohoslužby pro nemocné, informovala na začátku února i veřejnoprávní média.
V úterý 14.2. navštívil nemocnici v Sušici kandidát na prezidenta České republiky Michal Horáček. Z médií se dozvěděl o osudu čerstvě třicetileté ukrajinské lékařky Liudmyly Bratashchuck, která dala výpověď v Kyjevské nemocnici, začala se učit česky, půjčila si peníze na cestu, vízum a počáteční investice a vyrazila do České republiky.
Odborní inspektoři z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví navštívili Nemocnici v Sušici a kladně zhodnotili zlepšení, ke kterému došlo od úvodní akreditace v roce 2013.
V Nemocnici Sušice již téměř 10 let kapucínští mniši celebrují bohoslužby pro nemocné. Nemocniční kaple svaté Anežky byla založena před 15 lety. V současných třeskutých mrazech je navštěvuje více věřících, kteří nechtějí při mši mrznout v kostele.
Lékaři na chirurgickém oddělení Sušické nemocnice ošetřili během uplynulých dvou lednových víkendů 25 lidí s různě těžkými úrazy, které způsobily pády na zmrzlém chodníku. Oproti prosincovým dnům se jedná o mnohonásobný nárůst tohoto typu úrazu
Nemocnice Sušice z provozně-technických důvodů (stěhování, malování, oprava podlah a personální kapacity) zavírá od 14. září 2015 interní oddělení. Plánované otevření je 5. října 2015. Zároveň dojde ke vzájemné výměně prostor mezi interním oddělením a oddělením následné péče v budově monobloku.
Hledání strategického partnera
Článek v Klatovském deníku ze dne 21.8.2014.
(14.08.14)
(19.02.14)
(28.01.14)
Randomizovaná kontrolovaná studie RIVAROXABANU v prevenci závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů s postižením koronárního nebo periferního cévního systému.
Klatovský deník 10.1.2014
Dne 7.11.2013 se na sušické radnici konalo setkání zástupců města, starosů okolních obcí a vedení nemocnice.
(06.06.13)
Dne 30.5.2013 proběhlo oficiální otevření nově digitalizovaných rentgenových pracovišť naší nemocnice
(06.06.13)
Audit účetní závěrky za rok 2012
Nemocnice Sušice o.p.s. zavádí od května 2013 identifikaci hospitalizovaných pacientů použitím identifikačních náramků.
Omezení provozu cévní poradny o prázdninách.
Rozhodnutí zastupitelů ohledně pronájmu naší nemocnice - čtěte v článku Sušických novin ze dne 8.3.2013.
V sobotu 2.3.2013 se konal v prostorách sokolovny POHODOVÝ PLES Nemocnice Sušice.
Celonárodní průzkum spokojenosti zaměstnanců a pacientů českých nemocnic.
Sušické noviny, Zdravotnické noviny
Naše nemocnice má v současné době smluvně zajištěnou úhradu za péči u všech pojišťoven, kromě České průmyslové ZP, která přislíbila zaslání nového návrhu rámcové smlouvy v nejbližších dnech. Podrobněji v článku Sušických novin ze dne 25.1.2013.
Na posledním zasedání v loňském roce dali zastupitelé města Sušice 'zelenou' návrhu Memoranda o spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními Plzeňského kraje a sušickou nemocnicí. Návrh memoranda, podepsaný starostou města Sušice i ředitelem nemocnice, byl odeslán k projednání na kraj.
Dne 17.1.2013 uzavřela naše nemocnice smlouvu na dodávku „Systému pro nepřímou digitalizaci (CR)“ s vítězem výběrového řízení, firmou Fomei a.s.
Odběrová místnost: Nemocnice sušice přízemí vlevo, provoz denně PO-PÁ od 7.00 do 12.00
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ