NEMOCNICE SUŠICE : KUDY K NÁM ZA PÉČÍ

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Kudy k nám za péčí

Jak se dostat do nemocnice

Ideální přístup pro pacienty do naší nemocnice je z jihovýchodní strany hlavní budovy z ulice Chmelenská./viz mapa/. Pacienti přijíždějící osobními vozidly mohou pohodlně zaparkovat na několika parkovacích plochách v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu.

Orientace v nemocnici

V celé nemocnici je instalován přehledný informační systém se srozumitelným směrováním k jednotlivým oddělením. Ambulance i lůžková oddělení jsou navíc barevně odlišena. Bližší informace Vám poskytnou pracovnice recepce, která se nachází ve vstupním vestibulu u hlavního vchodu. Recepce má nepřetržitý provoz a slouží i k prodeji poukazů na úhradu regulačních poplatků za pohotovost.

Pro telefonické informace dále slouží 24 hodin denně telefonní linka 376 530 100,110.

Pro elektronický kontakt slouží e-mailová adresa:  info@nemocnice-susice.cz .

Popis nemocnice

Všechna lůžková odd. a ambulance se nacházejí ve 2 nemocničních budovách (Monoblok+Pavilon) spojených nadzemním můstkem.

V přízemí hlavní budovy (Monoblok) se nachází všechny odborné ambulance, vč. ambulance závodního lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost. Zároveň zde funguje ambulance lékařské služby první pomoci (LSPP). Ordinační hodiny LSPP pro dospělé jsou: so+ne+svátek - nepřetržitě, v po - pá - 15.30-7.00 hodin, LSPP pro děti a dorost funguje nepřetržitě. Rovněž v přízemí pracuje celé radiodiagnostické oddělení (rentgeny, sonografie). V 1.nadzemním podlaží jsou lůžková oddělení - chirurgie, gynekologie a oddělení dětské, v 2.nadzemním podlaží je interní oddělení a větší část léčebny dlouhodobě nemocných. V 1.mezipatře naleznete klinické laboratoře (oddělení klinické biochemie a hematologie), je zde i příjem vzorků k vyšetření. Odběrová místnost pro odběr krve k vyšetření je ve vstupním vestibulu blízko hlavního vchodu. Oddělení léčebné rehabilitace se nachází v 1.patře monobloku.

 V menší vedlejší budově (Pavilon) je umístěna část léčebny dlouhodobě nemocných a část rehabilitačního oddělení, poskytující kromě základních fyzioterapeutických technik zejména lymfodrenáže. Do objektu pavilonu vstoupíte ze spodního parkoviště vchodem označeným „Pavilon“.

Myslíme na hendikepované

Celý areál nemocnice je bezbariérový. Na všech parkovištích u nemocnice jsou vyhrazena stání pro invalidy.

Nemocnice disponuje zároveň i  několika speciálními lůžky pro tělesně postižené pacienty.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ