NEMOCNICE SUŠICE : KOMPLETNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Sušická nemocnice v červnu omezí provoz lůžkového interního oddělení

Sušice 28. května 2019 - Nemocnice Sušice z provozně-technických důvodů omezí od 5. do 20. června 2019 provoz interního lůžkového oddělení. Od dnešního dne proto přestává na toto oddělení přijímat pacienty. Provoz lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé bude fungovat bez omezení v nepřetržitém režimu.

Vedení nemocnice o omezení provozu lůžkové interny informovalo okolní zařízení i záchrannou službu. "Akutní případy převezmou nemocnice Klatovy nebo Strakonice. Péče o pacienty je tedy zajištěna," říká ředitel nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.

Pacientům při náhlé změně zdravotního stavu pomůže lékařská pohotovost, která bude v sušické nemocnici fungovat nepřetržitě jako doposud. Omezení se nikterak nedotkne také provozu interní ambulance a rovněž další oddělení budou sloužit pacientům bez omezení. V běžném režimu bude fungovat i lůžkové oddělení následné péče.

Od 20. června se provoz lůžkového interního oddělení vrátí do standardního režimu a začne znovu přijímat pacienty. "Za vzniklé komplikace se pacientům omlouváme a vynaložíme ve spolupráci s Městem Sušice veškeré úsilí, aby o ně i přes toto omezení bylo plně postaráno," dodává Jaroslav Kratochvíl.

Kontakt pro více informací:
Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS SOKOLOV s.r.o. a Penta Hospitals CZ, s.r.o.
lenka.hola@pentahospitals.cz, tel. 602 300 271
  Informace ve formátu pdf...

Kompletní telefonní seznam

Telefonní ústředna-spojovatelka +420 376 530 100, 110 
 Fax +420 376 530 109

Provolba pro nemocnici: 376 530 XXX, tzn. vytočíte 376 530 + číslo Vámi požadované stanice, jejichž seznam je uveden dále:


Ředitelství

 

 

ředitel - Ing. Jaroslav Kratochvíl
217

kratochvil@nemocnice-susice.cz 

sekretariát - Gabriela Tomanová

216

sekretariat@nemocnice-susice.cz info@nemocnice-susice.cz

ekonomická náměstkyně – Ing. Romana Šmrhová

274

smrhova@nemocnice-susice.cz

provozní náměstkyně – Anna Havlovičová

249

havlovicova@nemocnice-susice.cz

personalistka -Jitka Šmatová

734 798 229
hlavní sestra - Mgr. Martina Kolářová 213 kolarova@nemocnice-susice.cz 

zástupce pro smluvní vztahy se ZP – MUDr. Karel Tomášek

310

tomasek@nemocnice-susice.cz

technické oddělení

212

svobodova@nemocnice-susice.cz

systém řízení kvality

212

kolarova@nemocnice-susice.cz

finanční účtárna, pokladna 

253

blahova@nemocnice-susice.cz

mzdová účtárna

170

bublikova@nemocnice-susice.cz

informatik

280

pavelec@nemocnice-susice.cz

tiskový mluvčí - Mgr. Pavel Pechoušek, MBA733 671 784 pechousek@nemocnice-susice.cz 

 

Chirurgie

 

 

vedoucí oddělení – MUDr. Rudolf Voldřich

211 

voldrich@nemocnice-susice.cz

sekretářka - dokumentace

230

lukesova@nemocnice-susice.cz

oddělení – sesterna

208, 203

 

ambulance

229, 130

 

 

A R O

 

 

vedoucí oddělení – MUDr. Lubomír Fictum

220

fictum@nemocnice-susice.cz

 

Interna

 

 

primář - MUDr. Lukáš Svoboda

232

svoboda@nemocnice-susice.cz

sekretářka - dokumentace

239

berankova@nemocnice-susice.cz

sesterna - oddělení

204

 

ambulance lékař

227

 

ambulance sestra

241

 

endoskopie

200

 

 

Víceoborová JIP

 

 

dozorna

238

 

 

 

Dětské oddělení

 

 

primář – MUDr. Jiří Skala

270

skala@nemocnice-susice.cz

oddělení sesterna

271

 

praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Chocová

150

 

 

Oddělení následné péče

 

 

primářka – MUDr. Petra Maříková

269

marikova@nemocnice-susice.cz 

sekretářka - dokumentace

239

machovcova@nemocnice-susice.cz

sociální sestra

206

kotalova@nemocnice-susice.cz

oddělení sesterna I.

243

 

oddělení sesterna II.

107

 

oddělení sesterna III. 245 

 

Rehabilitace


 

lékař

171

 

rehabilitace-kartotéka

240, 733 641 539

rhb@nemocnice-susice.cz

lymfodrenáže

263

 

 

Radiodiagnostické odd.

 

 

primářka – MUDr. Lenka Tomášková

224

tomaskova@nemocnice-susice.cz

vedoucí laborant

122

kliment@nemocnice-susice.cz

laboranti

222

 

popisovna lékaři

120

 

SONO

250

 

poliklinika

376 522 942

 

 

Gynekologické odd.

 

 

ordinář– MUDr. Petr Kyrál


kyral@nemocnice-susice.cz

ambulance

160

 
Ostatní

 

 

závodní lékař

333

  

 

OKBH – laboratoř

 

 

primářka – RNDr. Eva Fedorová

290

fedorova@nemocnice-susice.cz

laborantky

205, 244

 

odběrová místnost

129

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ