NEMOCNICE SUŠICE : PODLE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU JSOU PACIENTI SUŠICKÉ NEMOCNICE SPOKOJENI S KVALITOU PÉČE

Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Podle dotazníkového průzkumu jsou pacienti sušické nemocnice spokojeni s kvalitou péče

 

Téměř 250 pacientů vyplnilo dotazník hodnotící kvalitu péče v sušické nemocnici a vyjádřili se k tomu, co jim při ošetření či pobytu nejvíce chybělo. Jednalo se o pacienty, kteří byli z části ošetření ambulantně a dílem strávili během léčby několik dní na lůžku. Celkem 171 dotazníků pocházelo od pacientů, kteří byli v nemocnici hospitalizováni. Většina z nich – téměř 90 procent - měla náhlé komplikace a následně skončila na interním oddělení nemocnice.


Podle zpracovaných výsledků dotazníkového průzkumu přišlo 160 lidí do nemocnice s důvěrou a ještě o něco více lidí do dotazníku napsalo, že se v případě nutnosti nechají ošetřit znovu. Důležitá je také zpráva, že 164 lidí bylo spokojeno s vysvětlením léčby, 153 z těch, co odevzdali dotazník, se líbilo, jak s nimi komunikovaly zdravotní sestry,“ uvedla zdejší hlavní sestra Martina Kolářová, která dotazníkové šetření vyhodnocovala. Dále z výsledků průzkumu vyplynulo, že například 164 pacientů ocenilo, že jim lékaři srozumitelně vysvětlili postup léčby.


Těší mě, že jsou pacienti s péčí v nemocnici spokojeni. Dobré výsledky jsou vizitkou kvalitního personálu, který se každodenně o pacienty stará. Moc jim všem děkuji. Jsou patrné ale i jisté rezervy, na kterých budeme pracovat,“ uvedl ředitel nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.


Pacienti si ale také postěžovali, že na lůžkovém oddělení postrádají televizory a také je zde nedostatečné množství knih ke čtení, které by jim zkrátilo leckdy dlouhou chvíli. Díky výzvě v médiích a vstřícné reakci obyvatel Sušice se během několika málo dní sešly na recepci nemocnice stovky knih. Většinou se jednalo o historické romány nebo červenou knihovnu. Jednotlivé svazky skončily v policích knihovny na oddělení následné péče nebo na interním oddělení.


V případě televizních přijímačů to ale byla jiná situace. Provozní náměstkyně nemocnice Anna Havlovičová oslovila některé podnikatele ze Sušicka a Jan Sládek, majitel elektroservisu z Horažďovic věnoval nemocnici dva televizory. „Nemocnici v Sušici dobře znám. Navíc sám vím, že pokud musím v rámci léčení ležet celý den, tak mi sledování televizního programu den zpestří a čas mi tak lépe uteče,“ uvedl Sládek.


Děkujeme všem, kteří naše pacienty podpořili. V tuto chvíli jsme doplnili knihovny na všech oddělení. Další již nepotřebujeme. Poslední knihy chceme dát do nemocniční kaple. Darované televizory jsme umístili pacientům na interní oddělení,“ uzavřela Anna Havlovičová.

 

 

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ