NEMOCNICE SUŠICE : ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Komplement > Oddělení klinické biochemie a hematologie
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Přednosta:                          RNDr. Eva Fedorová

                                             e-mail: fedorova@nemocnice-susice.cz

Vedoucí laborantka:           Eva Žitníková

 

Telefony (376 530 …)

primářka

290

laboratoř hematologie

205

laboratoř biochemie

244

odběrová místnost

129

BEZPLATNÁ LINKA: 800 900 993 (pro výsledky a odborné konzultace)

Odběrové centrum: (v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu u recepce)

denně     07:00–12:00

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí biochemická a hematologická vyšetření pro všechna oddělení nemocnice a zároveň pro lékařské i veterinární ambulance v regionu. Některá vyšetření a konzultace poskytujeme i pro veřejnost mimo rámec zdravotního pojištění v režimu samoplátce. V uvedených odbornostech nabízíme rovněž odborné konzultace .

Zajišťujeme také kryptoanalytickou přípravu vzorků transportovaných na specializovaná pracoviště u metod, které sami neprovádíme.

Pro maximální komfort ambulantních pacientů slouží odběrové centrum. Toto se nachází v blízkosti hlavního vchodu vedle recepce.

Centrum je provozováno ve všedních dnech, a to od 7.00 - 12.00 hod.

V rámci našeho oddělení funguje krevní banka, která disponuje transfuzními přípravky pro akutní lůžková oddělení a dále provádíme předtransfuzní vyšetření.

Provoz laboratoře je zajištěn plně kvalifikovaným odborným personálem a moderní laboratorní technikou. Samozřejmostí je kontinuální vzdělávání pracovníků za respektování nejmodernějších trendů v oblasti laboratorní medicíny.

Naší jednoznačnou prioritou je zajištění kvality poskytovaných služeb. Důkazem toho je pravidelná účast na externím nezávislém hodnocení kvality vyšetření, jsme zařazeni v celostátním Registru klinických laboratoří a úspěšně jsme absolvovali Audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).

Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, a to včetně příjmu biologického materiálu.

 

Vážení pacienti,

služby naší laboratoře mohou využívat Vaši praktičtí lékaři, u kterých jste registrováni nebo celá řada ambulantních specialistů (chirurg, internista, diabetolog, plicní lékař, gynekolog, ortoped, neurolog, kožní lékař, zubní lékař, apod.). Laboratoř provádí vyšetření biologických vzorků lidského i zvířecího původu. Z většiny se jedná o vyšetření krve, krevního séra a moče. U metod, které sami neprovádíme, Vám zajistíme specializovaná vyšetření v jiných laboratorních zařízeních. Tato nabídka obsahuje i vyšetření mikrobiologická.

V případě Vašeho zájmu provedeme za přímou úhradu i vyšetření požadovaná nad rámec zdravotního pojištění (např. předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky, kontrola osobních glukometrů, vyšetření hladiny cholesterolu a ostatních složek lipidogramu, vyšetření drog v moči, atd.). Zmíněné toxikologické vyšetření provádíme při zachování plné anonymity. Bližší informace o této službě získáte od pracovníků laboratoře.

K odběrům krve je Vám k dispozici odběrové centrum, které se nachází v blízkosti hlavního vchodu monobloku nemocnice. Jeho provozní doba je ve všedních dnech od 7.00 do 12.00h.

Naší jednoznačnou prioritou je zajištění kvality poskytovaných služeb. Pracovníci laboratoře jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, včetně příjmu biologického materiálu a včetně provozu bezplatné telefonní linky pro zjištění výsledků vyšetření a případné konzultace - 800 900 993.

Vážení kolegové,

  • provádíme biochemická a hematologická vyšetření biologických vzorků humánního i animálního původu

  • zajistíme svoz materiálu, transport a preanalytickou přípravu u metod, které sami neprovádíme (mikrobiologie, specializovaná vyšetření)

  • poskytujeme zdarma odběrový materiál (vakuový i otevřený systém) a žádanky

  • zajistíme i elektronický transport našich výsledků přímo k danému pacientovi do Vašeho ambulantního programu

  • Vašim pacientům je k dispozici naše odběrové centrum (každý den 7.00-14.30 hod. vedle recepce)

  • za úhradu provádíme i vyšetření nad rámec zdravotního pojištění ( před kosmetickými zákroky, kontrola osobních glukometrů, vyšetření drog v moči provádíme i anonymně…)

  • naší prioritou je kvalita nabízených služeb

  • jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, včetně příjmu biologického materiálu a bezplatné linky pro výsledky a konzultace 800 900 993

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ