NEMOCNICE SUŠICE : ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Komplement > Oddělení klinické biochemie a hematologie
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Přednosta:                          RNDr. Eva Fedorová

                                             e-mail: fedorova@nemocnice-susice.cz

Vedoucí laborantka:           Eva Žitníková

 

Telefony (376 530 …)

primářka

290

laboratoř hematologie

205

laboratoř biochemie

244

odběrová místnost

129

BEZPLATNÁ LINKA: 800 900 993 (pro výsledky a odborné konzultace)

Odběrové centrum: (v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu u recepce)

denně     07:00–14:30

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie provádí biochemická a hematologická vyšetření pro všechna oddělení nemocnice a zároveň pro lékařské i veterinární ambulance v regionu. Některá vyšetření a konzultace poskytujeme i pro veřejnost mimo rámec zdravotního pojištění v režimu samoplátce. V uvedených odbornostech nabízíme rovněž odborné konzultace .

Zajišťujeme také kryptoanalytickou přípravu vzorků transportovaných na specializovaná pracoviště u metod, které sami neprovádíme.

Pro maximální komfort ambulantních pacientů slouží odběrové centrum. Toto se nachází v blízkosti hlavního vchodu vedle recepce.

Centrum je provozováno ve všedních dnech, a to od 7.00 - 14.30 hod.

V rámci našeho oddělení funguje krevní banka, která disponuje transfuzními přípravky pro akutní lůžková oddělení a dále provádíme předtransfuzní vyšetření.

Provoz laboratoře je zajištěn plně kvalifikovaným odborným personálem a moderní laboratorní technikou. Samozřejmostí je kontinuální vzdělávání pracovníků za respektování nejmodernějších trendů v oblasti laboratorní medicíny.

Naší jednoznačnou prioritou je zajištění kvality poskytovaných služeb. Důkazem toho je pravidelná účast na externím nezávislém hodnocení kvality vyšetření, jsme zařazeni v celostátním Registru klinických laboratoří a úspěšně jsme absolvovali Audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).

Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, a to včetně příjmu biologického materiálu.

 

Vážení pacienti,

služby naší laboratoře mohou využívat Vaši praktičtí lékaři, u kterých jste registrováni nebo celá řada ambulantních specialistů (chirurg, internista, diabetolog, plicní lékař, gynekolog, ortoped, neurolog, kožní lékař, zubní lékař, apod.). Laboratoř provádí vyšetření biologických vzorků lidského i zvířecího původu. Z většiny se jedná o vyšetření krve, krevního séra a moče. U metod, které sami neprovádíme, Vám zajistíme specializovaná vyšetření v jiných laboratorních zařízeních. Tato nabídka obsahuje i vyšetření mikrobiologická.

V případě Vašeho zájmu provedeme za přímou úhradu i vyšetření požadovaná nad rámec zdravotního pojištění (např. předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky, kontrola osobních glukometrů, vyšetření hladiny cholesterolu a ostatních složek lipidogramu, vyšetření drog v moči, atd.). Zmíněné toxikologické vyšetření provádíme při zachování plné anonymity. Bližší informace o této službě získáte od pracovníků laboratoře.

K odběrům krve je Vám k dispozici odběrové centrum, které se nachází v blízkosti hlavního vchodu monobloku nemocnice. Jeho provozní doba je ve všedních dnech od 7.00 do 14.30h.

Naší jednoznačnou prioritou je zajištění kvality poskytovaných služeb. Pracovníci laboratoře jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, včetně příjmu biologického materiálu a včetně provozu bezplatné telefonní linky pro zjištění výsledků vyšetření a případné konzultace - 800 900 993.

Vážení kolegové,

  • provádíme biochemická a hematologická vyšetření biologických vzorků humánního i animálního původu

  • zajistíme svoz materiálu, transport a preanalytickou přípravu u metod, které sami neprovádíme (mikrobiologie, specializovaná vyšetření)

  • poskytujeme zdarma odběrový materiál (vakuový i otevřený systém) a žádanky

  • zajistíme i elektronický transport našich výsledků přímo k danému pacientovi do Vašeho ambulantního programu

  • Vašim pacientům je k dispozici naše odběrové centrum (každý den 7.00-14.30 hod. vedle recepce)

  • za úhradu provádíme i vyšetření nad rámec zdravotního pojištění ( před kosmetickými zákroky, kontrola osobních glukometrů, vyšetření drog v moči provádíme i anonymně…)

  • naší prioritou je kvalita nabízených služeb

  • jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, včetně příjmu biologického materiálu a bezplatné linky pro výsledky a konzultace 800 900 993

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ