NEMOCNICE SUŠICE : PÉČE O DĚTSKÉ PACIENTY

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Péče o dětské pacienty

 

Přednosta:

MUDr. Jiří Skala

Sekretariát:

Jaroslava Lukešová

Staniční sestra:

Jana Němcová

Na oddělení jsou hospitalizováni dětští pacienti ve věku od 2 let do ukončeného 18.roku. Pacienti jsou přijímáni v situacích, kdy nelze jejich onemocnění léčit ambulantně s pobytem v domácím prostředí. Dále oddělení pečuje o pacienty dětského věku, kteří podstupují operační výkon chirurgického, traumatologického nebo ORL charakteru, vč. zajištění následné pooperační péče.

O pacienty se starají erudované dětské sestry a dětští lékaři, ošetřující personál se řídí Chartou práv hospitalizovaných dětí.

K pacientům přicházejí konsiliární lékaři ostatních odborností, je zajištěna rehabilitační péče, jsou zde prováděny základní diagnostické a terapeutické výkony s ohledem na věk dětského pacienta.

V případě volné lůžkové kapacity je možné společně s nemocným dítětem přijmout i doprovázející dospělou osobu (rodič, prarodič, atd.). Jednotlivé pokoje jsou vybaveny lůžky odpovídajícími věku pacienta, televizí a hračkami. Návštěvy nemocných dětí jsou umožněny kdykoliv po domluvě s ošetřujícím personálem.

Snahou všech je zajistit dítěti psychickou pohodu při pobytu v nemocnici.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ