NEMOCNICE SUŠICE : INTERNA

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Interna
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Interna

      

Přednosta:

MUDr. Lukáš Svoboda

Sekretariát:

Ludmila Beránková

Staniční sestra:

Jiřina Pohořalová

 

Interní oddělení nabízí vyšetření a léčbu širokého spektra akutních i chronických onemocnění všech základních oborů vnitřního lékařství. Kromě všeobecné interny se jedná především o onemocnění z oblasti kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, pneumologie, angiologie, nefrologie atd. Jedná se o oddělení s neselektovaným příjmem.

Oddělení je velmi dobře přístrojově vybaveno, nemocným poskytuje moderní léčbu podle nejnovějších doporučení ve velmi příjemném prostředí. Během hospitalizace je ve spolupráci s rehabilitačním oddělením prováděna rehabilitace nemocných.

Po zvládnutí akutního stavu, v případě, že není pacient schopen ambulantní péče, je možnost ho k doléčení přeložit na Oddělení následné péče.

U případů, které vyžadují složité léčebné a diagnostické metody, kterými naše nemocnice nedisponuje, spolupracujeme s okolními nemocnicemi především z FN Plzen

O pacienti se stará pod odborným vedením prim.odd. tým zkušených lékařů a erudovaných a empatických sester a ošetřovatelek.


Interní oddělení nabízí vyšetření a léčbu širokého spektra akutních i chronických onemocnění všech základních oborů vnitřního lékařství.

Kromě všeobecné interny se jedná především o onemocnění z oblasti kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, pneumologie, angiologie, nefrologie atd. Jedná se o oddělení s neselektovaným příjmem.

Oddělení je velmi dobře přístrojově vybaveno, nemocným poskytuje moderní léčbu podle nejnovějších doporučení ve velmi příjemném prostředí. Během hospitalizace je ve spolupráci s rehabilitačním oddělením prováděna rehabilitace nemocných.

Po zvládnutí akutního stavu, v případě, že není pacient schopen ambulantní péče, je možnost ho k doléčení přeložit na Oddělení následné péče.

U případů, které vyžadují složité léčebné a diagnostické metody, kterými naše nemocnice nedisponuje, spolupracujeme s okolními nemocnicemi především z FN Plzen

O pacienti se stará pod odborným vedením prim.odd. tým zkušených lékařů a erudovaných a empatických sester a ošetřovatelek.


Vážená paní, vážený pane,

 vítejte v Nemocnici Sušice. Každá hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je pro pacienta vždy intenzivním zásahem do obvyklého životního rytmu. Celý zdravotnický tým naší nemocnice (lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci) udělá maximum, aby Vám byla poskytnuta kvalitní zdravotní péče i nezdravotnické služby na profesionální úrovni.

Na tomto místě jsme pro Vás připravili souhrn základních informací, které Vám pomohou s odpovědí na otázky týkající se hospitalizace v naší nemocnici.

Před přijetím do nemocnice se řiďte pokyny Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře. V dohodnutou dobu se dostavte na ambulanci, kde jste byl/a/ k přijetí objednán/a/ nebo podle pokynů přímo na lůžkové oddělení.

Co si vzít s sebou do nemocnice?

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • doporučení k přijetí a výsledky Vašich vyšetření
  • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
  • hygienické potřeby, papírové kapesníky, event. plenkové kalhotky 
  • osobní potřeby
  • chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
  • přezůvky
  • léky, které pravidelně užíváte
  • kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza)

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ