NEMOCNICE SUŠICE : INTERNA

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Interna
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Interna

      

Přednosta:

MUDr. Lukáš Svoboda

Sekretariát:

Ludmila Beránková

Staniční sestra:

Jiřina Pohořalová

 

Interní oddělení nabízí vyšetření a léčbu širokého spektra akutních i chronických onemocnění všech základních oborů vnitřního lékařství. Kromě všeobecné interny se jedná především o onemocnění z oblasti kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, pneumologie, angiologie, nefrologie atd. Jedná se o oddělení s neselektovaným příjmem.

Oddělení je velmi dobře přístrojově vybaveno, nemocným poskytuje moderní léčbu podle nejnovějších doporučení ve velmi příjemném prostředí. Během hospitalizace je ve spolupráci s rehabilitačním oddělením prováděna rehabilitace nemocných.

Po zvládnutí akutního stavu, v případě, že není pacient schopen ambulantní péče, je možnost ho k doléčení přeložit na Oddělení následné péče.

U případů, které vyžadují složité léčebné a diagnostické metody, kterými naše nemocnice nedisponuje, spolupracujeme s okolními nemocnicemi především z FN Plzen

O pacienti se stará pod odborným vedením prim.odd. tým zkušených lékařů a erudovaných a empatických sester a ošetřovatelek.


Interní oddělení nabízí vyšetření a léčbu širokého spektra akutních i chronických onemocnění všech základních oborů vnitřního lékařství.

Kromě všeobecné interny se jedná především o onemocnění z oblasti kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, pneumologie, angiologie, nefrologie atd. Jedná se o oddělení s neselektovaným příjmem.

Oddělení je velmi dobře přístrojově vybaveno, nemocným poskytuje moderní léčbu podle nejnovějších doporučení ve velmi příjemném prostředí. Během hospitalizace je ve spolupráci s rehabilitačním oddělením prováděna rehabilitace nemocných.

Po zvládnutí akutního stavu, v případě, že není pacient schopen ambulantní péče, je možnost ho k doléčení přeložit na Oddělení následné péče.

U případů, které vyžadují složité léčebné a diagnostické metody, kterými naše nemocnice nedisponuje, spolupracujeme s okolními nemocnicemi především z FN Plzen

O pacienti se stará pod odborným vedením prim.odd. tým zkušených lékařů a erudovaných a empatických sester a ošetřovatelek.


Vážená paní, vážený pane,

 vítejte v Nemocnici Sušice. Každá hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je pro pacienta vždy intenzivním zásahem do obvyklého životního rytmu. Celý zdravotnický tým naší nemocnice (lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci) udělá maximum, aby Vám byla poskytnuta kvalitní zdravotní péče i nezdravotnické služby na profesionální úrovni.

Na tomto místě jsme pro Vás připravili souhrn základních informací, které Vám pomohou s odpovědí na otázky týkající se hospitalizace v naší nemocnici.

Před přijetím do nemocnice se řiďte pokyny Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře. V dohodnutou dobu se dostavte na ambulanci, kde jste byl/a/ k přijetí objednán/a/ nebo podle pokynů přímo na lůžkové oddělení.

Co si vzít s sebou do nemocnice?

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • doporučení k přijetí a výsledky Vašich vyšetření
  • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
  • hygienické potřeby, papírové kapesníky, event. plenkové kalhotky 
  • osobní potřeby
  • chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
  • přezůvky
  • léky, které pravidelně užíváte
  • kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza)

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ