NEMOCNICE SUŠICE : MEZIOBOROVÁ JIP

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Lůžková část > Mezioborová JIP
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 

Mezioborová JIP

Na jednotce intenzivní péče léčíme pacienty vyžadující monitoraci vitálních funkcí a komplexní intenzivní léčbu u život ohrožujících stavů.Jednotka je vybavena 8 intenzivními lůžky.

U každého lůžka je k dispozici komplexní monitorovací technika umožňující permanentní sledování nemocného ( monitorace EKG křivky, saturace, TK).

Na JIP je poskytována komplexní intezivní léčba. Oddělení je vybaveno účinnou technikou i pro situace, kdy se u nemocného objeví dechová tíseň.

V těchto případech
je k dispozici umělá plicní ventilace. V nejzávažnějších situacích je prováděna komplexní resuscitační péče.

Dále provádíme plánované řešení některých druhů arytmií elektrickou kardioverzí v krátké narkóze. Účelem je zrušení arytmie pomocí elektrického výboje a tím obnovení normálního srdečního rytmu.Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ