NEMOCNICE SUŠICE : PRO DĚTI A DOROST

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Praktičtí lékaři > Pro děti a dorost
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Pro děti a dorost

Přijímáme nové dětské pacienty!

  

Lékař:                                   MUDr. Eva Chocová

Sestra:                                  Václava Hasmannová

Ambulance PLDD se nachází v přízemí budovy monobloku v blízkosti hlavního vchodu.

Ordinace je ambulancí praktického lékaře pro děti a dorost (všeobecného dětského lékařství). Praktický lékař poskytuje léčebnou a preventivní péči – tedy jako „obvodní lékař“ pro registrované pacienty ve věku 0 do ukončeného 18.roku věku.

Umístění ordinace PLDD do budovy nemocnice umožňuje v případě potřeby okamžité využití příslušného odborného pracoviště nemocnice, vč. laboratoří a rentgenového oddělení (RTG + sonografie).

Preventivní prohlídky
praktickým lékařem pro děti a dorost jsou jednou z největších vymožeností pediatrické péče v ČR. Jedná se o jeden z nejpropracovanějších systémů i mezi nejvyspělejšími státy Evropské unie. Prevence jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Náplní prohlídek je zhodnotit tělesný, neuropsychický a sociální vývoj dítěte, dále průběžná kontrola očkování, zhodnocení zdravotních možností při výběru povolání, atd..

Očkování

Dále provádíme povinná, nepovinná i doporučená očkování dětí na vyžádání rodičů (např. vakcínami Cervarix, Silgard, Prevenar 13, Synflorix). Povinné očkování dětí do 19 let je prováděno dle platného očkovacího kalendáře, nepovinná očkování jsou poskytována za úhradu.


Ordinační hodiny – praktický lékař pro děti a dorost:

  

Po

10.30-11.30

12.00-14.30

Út


12.30-15.30

St

08.00-11.30

(pro zdravé kojence)

13.00-15.30

(pro nemocné)

Čt

7.00-11.3013.00-15.00

Telefon: 376 530 150

Mimo ordinační hodiny bude dítě v akutních případech ošetřeno v nemocnici v rámci lékařské služby první pomoci nebo může být přijato k hospitalizaci na dětské oddělení.


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ