NEMOCNICE SUŠICE : RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Cesta: www.nemocnice-susice.cz > Komplement > Radiodiagnostické oddělení
Moderní budova
Příroda léčí s námi
Příjemné prostředí
Moderní lékařské vybavení
Kvalitní dlouhodobá péče
Přijímací hala
Vstřícný lékařský personál

Hledáme internisty


 
Zastupitelé města Sušice se shodli na závazném termínu převzetí provozu nemocnice k 1. září 2019

Sušice 23. července – Město Sušice převezme provoz nemocnice od společnosti Nemos Sokolov k 1. září. Na finálním a závazném termínu předání se na svém pondělním mimořádném jednání domluvili zastupitelé Města Sušice. Důvodem dvouměsíčního posunu byla potřeba dořešení majetkového vypořádání a převodu všech agend na nového provozovatele, kterým bude městská společnost Sušická nemocnice s.r.o.

V nejbližších dnech podepíše Sušická nemocnice s.r.o. a Nemos Sokolov smlouvu o převzetí provozu. „S městskou společností jsme podmínky převodu intenzivně řešili. Byly dohodnuty principy převodu i vzájemného finančního vypořádání, včetně vypořádání zásob a majetku. Nyní je potřeba celý proces dokončit, aby se stabilizovala personální situace a zaměstnanci nemocnice i pacienti ze Sušicka získali jistotu dalšího fungování nemocnice,“ říká Lenka Holá, tisková mluvčí NEMOS Sokolov.

V současné době je v nemocnici v nepřetržitém provozu zajištěno poskytování pohotovostní služby pro děti i dospělé, dále v nemocnici funguje chirurgická pohotovostní služba. Interní oddělení je z personálních důvodů provozováno v omezeném rozsahu. Ostatní oddělení nemocnice poskytují péči bez omezení.

„Naším prvořadým cílem bude přesvědčit zaměstnance, že práce v nemocnici má jasnou perspektivu. Chtěl bych všem moc poděkovat za jejich práci a trpělivost. Zároveň musíme zintenzivnit nábor nového zdravotnického personálu, především lékařů na interní oddělení“ dodává Václav Rada, jednatel městské společnosti Sušická nemocnice s.r.o. a budoucí ředitel nemocnice.

V červnu zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 22 milionů Kč, které jsou určeny na provoz a stabilizaci nemocnice po převzetí městskou společností.

Lenka Holá
Marketing a PR manažer
Mobil: +420 602 300 271
Email: lenka.hola@pentahospitals.cz
Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.pentahospitals.cz


NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice
sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice oznamuje na základě ustanovení § 59, odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení na adrese: Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice a to k 31.8.2019.

Nadále zde budou poskytovány zdravotní služby prostřednictvím společnosti:
Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302

Pacienti mají možnost – v případě zájmu – si zvolit jiného poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě je potřeba podat žádost o předání jejich zdravotnické dokumentace a to do 31.8.2019 na adresu:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, 342 01 Sušice.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, kontakt na pacienta (telefon nebo e-mail) a jeho podpis, dále pak identifikační údaje zvoleného poskytovatele – název, adresa místa poskytování zdravotních služeb. Dokumentace pak bude zaslána na zvoleného poskytovatele.

Zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, převezme nový poskytovatel Sušická nemocnice s.r.o., Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČ 08176302.  Informace ve formátu pdf...

Radiodiagnostické oddělení

Přednosta:                    MUDr. Lenka Tomášková

Vedoucí laborant:         Bc. Karel Kliment

 

Telefony (376 530 …)

přednosta

224

vedoucí laborant

122

laboranti

222

popisovna lékaři

120

SONO

250

RTG poliklinika

376 522 942

    

Prováděná rentgenová vyšetření:

  • sumační i tomografické snímky hrudníku (srdce, plíce)

  • snímky kostí a kloubů

  • kontrastní vyšetření trávící trubice a močového traktu

  • vyšetření zubním panoramatickým rentgenem pro stomatology v regionu

Ordinační doba:
po - pá     07:30–15:00, pohotovost nepřetržitě


Sonografická (ultrazvuková) vyšetření:

  • orgány dutiny břišní

  • prsa

  • štítná žláza

  • svaly, šlachy

  • cévy

Ordinační doba:
po - pá     08:00–11:00

Sono prsů a cév nutno předem objednat na telefonním čísle 376 530 250.

Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Sušice také provozuje detašované pracoviště v budově Polikliniky Sušice na nám. Svobody č. 2. Zde jsou prováděna podle požadavků praktických lékařů a ambulantních specialistů rentgenová a sonografická vyšetření. I toto pracoviště je vybaveno moderní RTG a ultrasonografickou technikou. Kompletní modernizace celého provozu se uskutečnila na přelomu let 2008 a 2009 s využitím finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU.

Mezioborová spolupráce je zajištěna konzultacemi dle potřeby a pravidelnými radioklinickými vizitami se všemi hlavními obory.

Rentgenové přístroje jsou pravidelně kontrolovány a proměřovány v souladu s Atomovým zákonem.

Radiodiagnostické oddělení úspěšně absolvovalo v září 2016 externí klinický audit podle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.  

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ